Thực hư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cấp sai 269 bằng thạc sĩ

Trên nhiều phương tiện truyền thông, nguyên phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho rằng trường đã cấp sai 269 b...