VIDEO: Người đàn ông cụt 2 tay tâng bóng đỉnh như Ronaldo - TT24H

VIDEO: Người đàn ông cụt 2 tay tâng bóng đỉnh như Ronaldo

Đối với người bình thường, tâng bóng kỹ thuật đã là điều không dễ dàng, thì đối với người đàn ông trong clip, anh ấy hẳn đã phải khổ luyện rất nhiều.