Công an, VKS xin lỗi người bị oan 42 năm trước

Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê (đã chết) – người bị bắt giam oan trong vụ á...